Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Veřejné zasedání zastupitelstva města 14.6.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva města 14.6.2022 1

Veřejné zasedání zastupitelstva města 14.6.2022 v 17:00 hod.

 

Městský úřad v Ronově nad Doubravou

zve všechny občany

NA  V E Ř E J N É  Z A S E D Á N Í 

Z A S T U P I T E L S T V A  M Ě S T A

které se koná dne 14. 06. 2022 v 17,00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Ronově nad Doubravou

Program:

 1. Zahájení
 2. Prostor pro připomínky a dotazy občanů
 3. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 4. Informace o činnosti rady města
 5. Zpráva o plnění usnesení ZM
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 7. Účetní závěrka města Ronov nad Doubravou za rok 2021
 8. Závěrečný účet města Ronov nad Doubravou za rok 2021, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
 9. Dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o spolupráci při poskytování pečovatelské služby s obcemi
 10. Smlouva o přípravě, výstavbě a budoucím provozování s Vak Chrudim – výstavba Za Mostem
 11. Majetkové záležitosti
 1. Prodej pozemkové parcely č. 1977/30 o výměře 24 m2; 142/9 o výměře 4 m2; 142/11 o výměře 16 m2; 142/10 o výměře 1 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou
 2. Prodej pozemkové parcely č. 151/17 o výměře 231 m2 v obci a k. ú. Mladotice nad Doubravou
 3. Prodej pozemkové parcely č. 106/26 o výměře 117 m2; st.p.č. 106/25 o výměře 19 m2 v k. ú. Mladotice nad Doubravou
 4. Prodej pozemků a domu 552 v obci a k.ú. Ronov nad Doubravou
 5. Státní pozemkový fond – duplicitní zápis vlastnictví na LV 1327 v k.ú. Mladotice nad Doubravou
 6. Státní pozemkový fond – duplicitní zápis vlastnictví na LV 368 v k.ú. Moravany u Ronova
 7. Informace přípravy prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Mostem
 1. Záležitosti kontrolního výboru
 2. Závěrečné účty svazků obcí
Datum vložení: 8. 6. 2022 13:54
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2022 13:59
Autor: Správce Webu

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1053863

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou