Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Venkovní posilovna a dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště Ronov n.D.

Podaný návrh v pdf (7.28 MB)

 

Název návrhu: Venkovní posilovna a dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště Ronov n/D

sksk

Popis návrhu: Jako dlouholetý člen a v posledních letech také funkcionář Sportovního klubu Ronov nad Doubravou věnuji dost času a energie dobrovolné spolkové činnosti, jejímž cílem je podnítit větší zájem o sport zejména u mladých lidí. Historicky to byla takřka výlučně kopaná nebo chcete-li fotbal, tím co přivádělo mladé lidi i dospělé z Ronova i okolí do areálu fotbalového hřiště. Že by areál fotbalového hřiště byl oblíbenou destinací jiných kolektivních či individuálních sportovních nadšenců nebo třeba maminek s dětmi, aniž by tedy zrovna nedoprovázely své ratolesti na fotbalový zápas či trénink se říci nedá. Naopak za spíše nezvané hosty bych označoval v poslední době nezletilce, pro které se bohužel areál hřiště stal spíše místem, kde se nohou tzv. zašít bez jakékoli ambice aktivního odpočinku při sportu a bohužel co hůř s představou, že nemálo odpadků poházených různě po areálu po nich uklidí patrně pan správce nebo prostě někdo jiný než oni sami. Výše uvedený stav bych rád nejen jako funkcionář a dlouholetý člen SK Ronov, ale především jako občan Ronova a rodič změnil, a to i prostřednictvím iniciativy "Dobrý nápad pro Ronov n/D".

Doménou Sportovního klubu Ronov nad Doubravou i nadále zůstává vcelku logicky tréninková průprava, a především aktivní účast momentálně jednoho mužstva dospělých a několika mládežnických týmů v organizované fotbalové soutěži. Stále častěji si ovšem občané Ronova mohli v posledních letech všimnout, že ve fotbalovém areálu se zdaleka nehraje pouze fotbal. Patrně největšího pozitivního ohlasu se dočkaly akce pro děti jako je pálení čarodějnic a během letních prázdnin v loňském roce, a to zejména díky iniciativě členky SK Ronov Marie Dražilové, také upořádání prvního ročníku příměstského tábora pro děti prvního stupně ZŠ. Kdykoli dnes přijdou do areálu hřiště rodiče s menšími dětmi, tak jim stejně jako mě určitě chybí "plácek" vyhrazený k zábavě na čerstvé vzduchu, které se nám zejména v posledním roce příliš nedostalo. Stejně tak fotbalistům, ale i NEfotbalistům ve sportovním areálu chybí hezké místo k protažení těla.

Předmětem mého návrhu nebo chcete-li "dobrého nápadu pro Ronov n/D", který doufám, že najde svou odezvu mezi občany Ronova, tedy je vybudování venkovní posilovny a dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Rád bych, aby se částečně s přispěním obce v rámci participativního rozpočtu, avšak současně s nutnýcm přičiněním klubu SK Ronov, jehož členů a doufám, že i dalších dobrovolníků, podařilo vybudovat na místě, které není dnes a nebude ani v budoucnu jinak rozumně využito, bezpečné a příjemné zázemí pro aktivní sportovce i malé děti.

Pro zcela jasnou a konkrétní představu nejen o umístění takového hřiště, ale také jak předběžný návrh rozmístění cvičebních, herních a doprovodných prvků přikládám k této žádosti několik obrázků. Na obrázku č. 1, který přikládám, si můžete prohlédnout současné volné místo, kde bych nejen já, ale i ostatní zástupci SK Ronov a věřím že i občané Ronova a tím spíše i zástupci města uvítali vybudování venkovní posilovny (tzv. work-out) a dětského hřiště.

Kromě alespoň jednoho cvičebního prvku (sestavy) pro větší děti a dospělé (viz např. přiložené produktové listy Cubs2 a Sestava L) navrhuji, aby na novém hřišti byl umístěn alespoň jeden větší herní prvek pro děti (minimálně tedy například klouzačka se dvěma koupačkami - viz přiložen produktový list Monkey Single ll). Na hřišti nebo v jeho těsné blízkosti s ohledem na bezpečnostní požadavky (zejména tedy dopadové plochy a povinné rozestupy cvičebních a herních prvků) by mělo být určitě také dětské pískoviště a případně další menší herní a cvičební prvky zejména pro děti. Za podstatnou součást nově vybudovaného hřiště považuji posezení zejména pro rodiče dětí a také další doprovodné prvky jako jsou odpadkové koše a vývěsku s provozním řádem hřiště a také informacemi zejména o mládežnickém fotbale a vůbec sportu v Ronově n/D.

Návrh možného rozmístění všech výše zmíněných prvků je vyobrazen z různých úhlů pohledu na obrázcích č. 2, 3 a 4, které přikládám. Předpokládaná výměra hřiště je cca 150 m², viz obrázek č. 5.

Na stávající travnaté poše by měla být vybudovaná venkovní posilovna a dětské hřiště v hlavní části ideálně s podkladem štěrk/kačírek a okolo s travnatou plochou. Hřiště by mělo splňovat odpovídající bezpečnostní standardy včetně rozestupů a dopadových ploch jednotlivých prvků, zejména dle norem ČSN EN 1176:2018. Zařízení a povrch dětského hřiště a ČSN EN 1177:2018. Povrch dětského hřiště tlumící náraz.

Celkové náklady jen na pořízení cvičebních a herních sestav a jejich vstupní kontrolní revize odhadem činí 100.000 Kč a mohly by být v případě úspěchu tohoto návrhu uhrazeny v rámci participativního rozpočtu. Ostatní náklady zejména na materiál a doplňkové prvky ve výši 50.000 Kč by nesl Sportovní klub Ronov nad Doubravou s přispěním případných sponzorů. Naprostá většina zemních a montážních prací by byla provedena členy SK Ronov v rámci svépomoci.

Přílohy: Obrázky 1-6, Produktové listy Cubs 2, Sestava L a Monkey Single ll.

Místo realizace nápadu: Nápad by měl být realizován v areálu fotbalového hřiště v Ronově nad Doubravou, hned za zatáčkou po levé straně od příjezdové cesty vedoucí k budově kabin č.p. 371. Viz obrázek č. 1. Kdo byl v areálu fotbalového hřiště , tak určitě ví, o jaké místo se jedná. Pro ostatní ještě doplňuji obrázek č. 6 s mapkou.

Venkovní posilovna a dětské hřiště by se rozkládalo na části pozemku p.č. 35/1 (ostatní plocha), který je využíván jako sportoviště a rekreační plocha a jako majetek obce Ronov nad Doubravou zapsán v katastru nemovitostí na LV 10001 v katastrálním území Ronov nad Doubravou.

Popis současného stavu: Současný stav dotčeného prostoru je patrný z obrázku č.1 a skutečností uvedených výše v tomto návrhu.

Navrhovaný harmonogram realizace návrhu:

Červen 2021 - přípravné práce

První polovina července 2021 - zemní práce

Druhá polovina července 2021 - osazení cvičebních, herních a doplňkových prvků a jejich kontrolní revize

1.8.2021 slavnostní otevření

sk

sk

sk

sk

sk

sk

sk

 

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1202726

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou