Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Komunální odpad

Odpadové hospodářství

Vše kolem odpadů v roce 2021

 

AVE - firma zajišťující svoz odpadů v Ronově nad Doubravou

http://www.ave.cz/

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU

 

                POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Každý rok dochází k přepočtu nákladů vynaložených na svoz a likvidaci komunálního odpadu za předchozí rok. Na základě výpočtu nákladů za rok 2019 zůstává výše poplatku 600,- Kč za jednoho poplatníka s pobytem v obci a ve stejné výši za fyzickou osobu, která vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.

Ostatní osvobození, která vyplývají ať už ze zákona nebo z obecně závazné vyhlášky, plus další úlevy, poplatníci najdou v obecně závazné vyhlášce. Pokud poplatník důvody pro osvobození nebo úlevu placení poplatku neprokáže ve lhůtě 60 dnů stanovené vyhláškou od skutečnosti zakládající tento nárok, platí poplatek v plné výši.

Termín splatnosti je do 31. března 2021. Kdo nebude mít po tomto termínu poplatek uhrazen, nebude mu odpad vyvážen. Poplatníky, kteří platí poplatek převodem na účet města žádáme, aby si do 31. 03. 2021 vyzvedli samolepku na popelnici, protože po datu splatnosti bude odpad svezen pouze z nádob s nalepenou samolepkou.

Upozorňujeme živnostníky a podnikající subjekty provozující svoji činnost na území města Ronov n. D., že jsou povinni na základě zákona č. 185/2001 Sb., mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na likvidaci komunálního i separovaného odpadu.

Všechny platby lze hradit v hotovosti nebo přes platební terminál v kanceláři v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet města.

Bezhotovostní převod na účet města číslo 115-3907100257/0100

variabilní symboly jsou:

Pro objekty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu:

pro Ronov n. D. 134001…(doplnit číslo popisné + číslo bytu)

pro Mladotice    134002…(doplnit číslo popisné) 

pro Moravany    134003… (doplnit číslo popisné)

Pro chaty a chalupy:

pro Ronov n. D.  134006…(doplnit číslo popisné nebo číslo evidenční)

pro Mladotice     134004…(doplnit číslo popisné nebo číslo evidenční)

pro Moravany     134005…(doplnit číslo popisné nebo číslo evidenční)Svoz směsného komunálního odpadu:

svozovým dnem v Ronově je sudá středa

svozovým dnem  v Mladoticích a Moravanech je sudá středa
 

Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech:
svozovým dnem  je lichá středa

Svoz plastů v pytlích od domu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech
svozovým dnem je středa 1x za měsíc


 


Kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, sklo

- poplatek: uložení zdarma

- stanoviště: Ronov: 1. u mateřské školky, 2. na Podhorce, 3.  ul. Družstevní - býv. víceúč. zařízení, 4. u DPS  
                    Mladotice: u pohostinství
                    Moravany: u zámku

Svoz plastů: Svozovým dnem je každé pondělí.                                                 

Svoz papíru: Svozovým dnem je - 1 x za 14 dní v středa v sudý týden
                    
Svoz skla: Svozovým dnem je - 1 x za 4 týdny ve čtvrtek

 


Kontejner na objemný odpad

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště:  dvůr MěÚ Ronov n.D.

Kontejner na odpad u hřbitova

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště : hřbitov u sv. Kříže

Velkoobjemový kontejner u hřbitova slouží k odkládání biologického odpadu pouze ze hřbitova.

 


Nebezpečný odpad

sběr nebezpečných odpadů

- poplatek: pro občany – zdarma

- stanoviště: Ronov – u základní školy
                                   ul. J. Pruchy u kontejnerů
                                   u mateřské školy – parkoviště
                                   křižovatka ul. Lichnické s ul. Podhorka
                                   u bývalého sběrného dvora ve Svatokřížské ulici

               Mladotice – u hasičské zbrojnice

               Moravany – u zastávky

nebezpečný odpad je svážen 2x ročně - termín bude upřesněn

televize staré i ploché, počítačové monitory staré i ploché, počítače, včetně myší a klávesnic, laptopy, notebooky, el. diáře, tiskárny, kopírky, el. psací stroje, telefony, faxy, rádia, radiobudíky, videokamery, hi-fi rekordéry, hudební nástroje, el. hračky, videohry, digitální teploměry, tlakoměry apod.

 sběr drobných elektrospotřebičů

  Na chodbě městského úřadu je umístěn E-box na sběr drobných elektrospotřebičů – např. kalkulačky, mobilní telefony, el. hračky, drobné počítačové vybavení , sběr použitých malých baterií a akumulátorů a jiné.


Sběr větví a bioodpadu

- poplatek - zdarma

- stanoviště: Čáslavská ulice - naproti sádkám

 


Kontejner na kovy a jiný drobný odpad  

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště:  dvůr MěÚ Ronov n.D.          

 


Popelnice pro uložení jedlého oleje v PET láhvích

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště: dvůr MěÚ Ronov n.D. ,
                        u mateřské školky parkoviště,
                        Mladotice – u hasičské zbrojnice,
                        Moravany – u zastávky

 

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 994000

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou