Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Komunální odpad

Vše kolem odpadů v roce 2023

 

AVE - firma zajišťující svoz odpadů v Ronově nad Doubravou

http://www.ave.cz/

Obecně závazná vyhláška  (232.13 kB) č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

 HARMONOGRAM SVOZU ODPADU  (392.94 kB) 

                POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Každý rok dochází k přepočtu nákladů vynaložených na svoz a likvidaci komunálního odpadu za předchozí rok. Na základě výpočtu nákladů je výše poplatku 700,- Kč za jednoho poplatníka s pobytem v obci a ve stejné výši za fyzickou osobu, která vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.

Ostatní osvobození, která vyplývají ať už ze zákona nebo z obecně závazné vyhlášky, plus další úlevy, poplatníci najdou v obecně závazné vyhlášce. Pokud poplatník důvody pro osvobození nebo úlevu placení poplatku neprokáže ve lhůtě 60 dnů stanovené vyhláškou od skutečnosti zakládající tento nárok, platí poplatek v plné výši.

Termín splatnosti je do 31. března 2023. Kdo nebude mít po tomto termínu poplatek uhrazen, nebude mu odpad vyvážen. Poplatníky, kteří platí poplatek převodem na účet města žádáme, aby si do 31. 03. 2023 vyzvedli samolepku na popelnici, protože po datu splatnosti bude odpad svezen pouze z nádob s nalepenou samolepkou.

Upozorňujeme živnostníky a podnikající subjekty provozující svoji činnost na území města Ronov n. D., že jsou povinni na základě zákona č. 185/2001 Sb., mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na likvidaci komunálního i separovaného odpadu.

Všechny platby lze hradit v hotovosti nebo přes platební terminál v kanceláři v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet města.

Bezhotovostní převod na účet města číslo 115-3907100257/0100

variabilní symboly jsou:

 

Pro objekty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu:


Pro poplatníky s pobytem v Ronově n. D. 134501… (+ číslo popisné nebo evidenční)
Pro poplatníky s pobytem v Mladoticích 134502… (+ číslo popisné nebo evidenční)
Pro poplatníky s pobytem v Moravanech 134503… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Pro chaty a chalupy:

Pro rekreační objekty v Ronově n. D. 134506… (+ číslo popisné nebo evidenční)
Pro rekreační objekty v Mladoticích 134504… (+ číslo popisné nebo evidenční)
Pro rekreační objekty v Moravanech 134505… (+ číslo popisné nebo evidenční)Svoz směsného komunálního odpadu:

svozovým dnem v Ronově je lichá středa

svozovým dnem  v Mladoticích a Moravanech je lichá středa
 

Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech:
svozovým dnem  je sudá středa

Svoz plastů v pytlích od domu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech
svozovým dnem je pondělí 1x za 4 týdny - viz harmonogram. 


 


Kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, sklo

- poplatek: uložení zdarma

- stanoviště: Ronov: 1. u mateřské školky, 2. na Podhorce, 3.  ul. Družstevní - býv. víceúč. zařízení, 4. u DPS  
                    Mladotice: u pohostinství
                    Moravany: u zámku

Svoz plastů: Svozovým dnem je každý úterý                                           

Svoz papíru: Svozovým dnem je každé pátek
                    
Svoz skla: Svoz -úterý 1 x 4 týdny

 


Kontejner na objemný odpad

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště:  dvůr MěÚ Ronov n.D.

Kontejner na odpad u hřbitova

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště : hřbitov u sv. Kříže

Velkoobjemový kontejner u hřbitova slouží k odkládání biologického odpadu pouze ze hřbitova.

 


Nebezpečný odpad

sběr nebezpečných odpadů

- poplatek: pro občany – zdarma

- stanoviště: Ronov – u základní školy
                                   ul. J. Pruchy u kontejnerů
                                   u mateřské školy – parkoviště
                                   křižovatka ul. Lichnické s ul. Podhorka
                                   u bývalého sběrného dvora ve Svatokřížské ulici

               Mladotice – u hasičské zbrojnice

               Moravany – u zastávky

nebezpečný odpad je svážen 2x ročně - 26. dubna a 11. října

televize staré i ploché, počítačové monitory staré i ploché, počítače, včetně myší a klávesnic, laptopy, notebooky, el. diáře, tiskárny, kopírky, el. psací stroje, telefony, faxy, rádia, radiobudíky, videokamery, hi-fi rekordéry, hudební nástroje, el. hračky, videohry, digitální teploměry, tlakoměry apod.

 sběr drobných elektrospotřebičů

  Na chodbě městského úřadu je umístěn E-box na sběr drobných elektrospotřebičů – např. kalkulačky, mobilní telefony, el. hračky, drobné počítačové vybavení , sběr použitých malých baterií a akumulátorů a jiné.


Sběr větví a bioodpadu

- poplatek - zdarma

- stanoviště: Čáslavská ulice - naproti sádkám

 


Kontejner na kovy a jiný drobný odpad  

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště:  dvůr MěÚ Ronov n.D.          

 


Popelnice pro uložení jedlého oleje v PET láhvích

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště: dvůr MěÚ Ronov n.D. ,
                        u mateřské školky parkoviště,
                        Mladotice – u hasičské zbrojnice,
                        Moravany – u zastávky

 

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1225208

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou