Menu

 

Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Odpadové hospodářství

Vše kolem odpadů v roce 2023

 

AVE - firma zajišťující svoz odpadů v Ronově nad Doubravou

http://www.ave.cz/

Harmonogram svozu odpadů 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 153.59 kB

Obeně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství účinná od 01.01.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 153.25 kB

                POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Navážeme ve 14denním intervalu svozem komunálního odpadu, od března bude pokračovat svoz bioodpadu z hnědých popelnic od domu. Zrušeny budou pouze velkoobjemové kontejnery na trávu a listí z důvodu ukončení činnosti Kompostárny v Licoměřicích. V průběhu příštího roku bude redukován počet žlutých kontejnerů na plast na sběrných místech z důvodu velkého nepořádku a plasty budou sváženy ze žlutých popelnic od domu.

Byla schválena novela zákona o místních poplatcích, která je účinná od 1. ledna 2024. Z tohoto důvodu bylo nutné zastupitelstvem města schválit nové Obecně závazné vyhlášky.

 Z důvodu neustále narůstajících nákladů na likvidaci odpadů byla zvýšena sazba u poplatku za komunální odpad a u poplatku ze psů. S vyhláškami je možné se seznámit na webových stránkách města nebo v kanceláři městského úřadu.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Splatnost tohoto poplatku zůstává do 31.03. Sazba 1.000 Kč za osobu přihlášenou k pobytu na území našeho města nebo za objekt, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Úleva ve výši 500 Kč bude poskytnuta studentům ubytovaných na internátech, kolejích, případně na základě nájemní smlouvy. Osvobození je možno buď ze zákona nebo v případě, pokud se poplatník celoročně nezdržuje na adrese trvalého pobytu. Vše ale pouze po doložení skutečností prokazujících důvody k úlevě nebo osvobození do 31. března, tedy splatnosti poplatku, jinak nárok zaniká.

Poplatky lze hradit v pokladně městského úřadu v hotovosti nebo přes platební terminál nebo převodem na účet města:

Vedený u Komerční banky a.s. 115-3907100257/0100

Variabilní symboly

Pro poplatníky s pobytem v Ronově n. D. 134501… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Pro poplatníky s pobytem v Mladoticích  134502… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Pro poplatníky s pobytem v Moravanech 134503… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Pro rekreační objekty v Ronově n. D.        134506… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Pro rekreační objekty v Mladoticích          134504… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Pro rekreační objekty v Moravanech         134505… (+ číslo popisné nebo evidenční)

Upozorňujeme živnostníky a podnikající subjekty provozující svoji činnost na území města Ronov n. D., že jsou povinni na základě zákona č. 185/2001 Sb., mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na likvidaci komunálního i separovaného odpadu.

Na dvoře městského úřadu je umístěn kontejner na kovy, kam je možné uložit plechovky a jiný drobný kovový odpad. Stále běží zpětný odběr elektro odpadu a do kontejneru na dvoře úřadu je možné po dohodě ukládat např. nábytek, koberce, sanitu apod. po celý rok.

Na dvoře úřadu je i zpětný odběr pneumatik.

Dvakrát ročně je zajištěn mobilní svoz nebezpečného odpadu z obvyklých stanovišť. Apelujeme tímto znovu, že objemný odpad (nábytek, koberce, sanita apod.) a elektroodpad je možné v přiměřeném množství celoročně odevzdat na dvoře městského úřadu. Stále více odpadu nacházíme na stanovištích a údržba města musí tento odpad třídit a převážet na dvůr úřadu. Tento odpad odvážíme na skládku sami, nebezpečný odpad vozí objednané auto ze svozové společnosti. Pokud by odvezli i objemný odpad, opět se zvyšují náklady na jeho likvidaci.

Dále připomínáme, že je zde popelnice pro uložení jedlého oleje v PET lahvích. Další nádoba je i na stanovišti kontejnerů na separovaný odpad u mateřské školy a v Mladoticích i Moravanech.Svoz směsného komunálního odpadu:

svozovým dnem v Ronově je lichá středa

svozovým dnem  v Mladoticích a Moravanech je lichá středa
 

Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech:
svozovým dnem  je sudá středa

Svoz plastů v pytlích od domu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech
svozovým dnem je pondělí 1x za 4 týdny - viz harmonogram. 


 


Kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, sklo

- poplatek: uložení zdarma

- stanoviště: Ronov: 1. u mateřské školky, 2. na Podhorce, 3.  ul. Družstevní - býv. víceúč. zařízení, 4. u DPS  
                    Mladotice: u pohostinství
                    Moravany: u zámku

Svoz plastů: Svozovým dnem je každý úterý                                           

Svoz papíru: Svozovým dnem je každé pátek
                    
Svoz skla: Svoz -úterý 1 x 4 týdny

 


Kontejner na objemný odpad

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště:  dvůr MěÚ Ronov n.D.

Kontejner na odpad u hřbitova

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště : hřbitov u sv. Kříže

Velkoobjemový kontejner u hřbitova slouží k odkládání biologického odpadu pouze ze hřbitova.

 


Nebezpečný odpad

sběr nebezpečných odpadů

- poplatek: pro občany – zdarma

- stanoviště: Ronov – u základní školy
                                   ul. J. Pruchy u kontejnerů
                                   u mateřské školy – parkoviště
                                   křižovatka ul. Lichnické s ul. Podhorka
                                   u bývalého sběrného dvora ve Svatokřížské ulici

               Mladotice – u hasičské zbrojnice

               Moravany – u zastávky

nebezpečný odpad je svážen 2x ročně - 26. dubna a 11. října

televize staré i ploché, počítačové monitory staré i ploché, počítače, včetně myší a klávesnic, laptopy, notebooky, el. diáře, tiskárny, kopírky, el. psací stroje, telefony, faxy, rádia, radiobudíky, videokamery, hi-fi rekordéry, hudební nástroje, el. hračky, videohry, digitální teploměry, tlakoměry apod.

 sběr drobných elektrospotřebičů

  Na chodbě městského úřadu je umístěn E-box na sběr drobných elektrospotřebičů – např. kalkulačky, mobilní telefony, el. hračky, drobné počítačové vybavení , sběr použitých malých baterií a akumulátorů a jiné.


Sběr větví a bioodpadu

- poplatek - zdarma

- stanoviště: Čáslavská ulice - naproti sádkám

 


Kontejner na kovy a jiný drobný odpad  

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště:  dvůr MěÚ Ronov n.D.          

 


Popelnice pro uložení jedlého oleje v PET láhvích

- poplatek : uložení zdarma

- stanoviště: dvůr MěÚ Ronov n.D. ,
                        u mateřské školky parkoviště,
                        Mladotice – u hasičské zbrojnice,
                        Moravany – u zastávky

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1329592

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou