Menu

 

Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Informace o nahlížení

Městský úřad Ronov nad Doubravou

 

Informace o nahlížení do registru

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., vznikne  současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2010, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2011.
 
Do té doby bude registr obsahovat pouze oznámení veřejných funkcionářů, kteří ukončili výkon funkce.
 
Nahlížení do registru je možné pouze v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, nahlížení do dokumentů v písemné podobě není umožněno.
 
Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, přičemž Městský úřad Ronov nad Doubravou neposkytuje fotokopie dokumentů vedených v registru.
 
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí MěÚ prostřednictvím registračního místa Městský úřad, Chittussiho nám.150, Ronov nad Doubravou (kancelář starosty města).
 
Doporučený postup k vydání uživatelského jména a hesla:
 
      1.  seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka
      2.  osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do budovy Městského
           úřadu, Chittussiho nám.150, Ronov nad Doubravou každé pondělí a středa
           od 7 -11 12-17 hodin; telefonicky na čísle 469 690 202 požádat starostu obce o umožnění
           návštěvy registračního místa.
      3. předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předloženaŽádost o
           udělení uživatelského jména a hesla, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas
           s podmínkami, za kterých bude přiděleno
      4. žadateli bude přiděleno uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru v elektronické
           podobě
      5. toto uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na kterou bylo vystaveno, nahlížet
           do registru na jeho stránkách www.ronovnd.cz libovolného počítače připojeného
           k veřejné datové síti, v případě zájmu lze nahlížet do registru přímo na městském
           úřadu.
 
Poučení:
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 100 000 Kč.
 
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
 
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
 
 
Podmínky udělení uživatelského jména hesla
 
Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení  (§ 13 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb.
 
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
 
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla souhlasí žadatel se zpracováním osobních údajů a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména, viz odkaz na Ochrana osobních údajů
 
 
Technické podmínky nahlížení do registru :
Dokumenty v registru jsou zveřejňovány jako dokumenty PDF.
 
   

Ochrana osobních údajů

 Dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není MěÚ jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 
Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.
 
Správce databáze osobních údajů
 Městský úřad Ronov nad Doubravou
 Chittussiho nám. 150
 538 42 Ronov nad Doubravou
 
Účel zpracování
Evidence osob nahlížejících do registru, dle §13 odst.2, 4 a 5 zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 
Kategorie subjektů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají
Adresní a identifikační údaje
 
Rozsah zpracovávaných údajů
Jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny. Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.
 
Kategorie subjektů údajů
Zákazníci ( klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele
 
Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektů údajů
 
Popis způsobu zpracování osobních údajů
Manuální a automatické zpracování vlastními zaměstnanci
 
Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány
Nebudou jiní příjemci
 
Předpokládané předání osobních údajů do jiných států
Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států
 
Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů dle §13 zák.č.101/2000 Sb
Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů (trezor, uzamykatelná skříň)
Automatizované zpracování: přístupová práva, šifrování apod.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mapa Města Ronov nad Doubravou

MAS

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
déšť 24 °C 11 °C
neděle 16. 6. déšť 22/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/14 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/15 °C

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1341498

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou