Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách


Kdo může studovat?

 • studium je určeno pouze pro seniory pobírající starobní důchod

Jak probíhá společná výuka?

 • studium je členěno na zimní semestr (říjen – prosinec) a letní semestr (únor – duben)
 • pro každý semestr si posluchači v daném konzultačním středisku společně volí téma ze seznamu nabízených kurzů
 • výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • po každé přednášce student vyplní test, na konci semestru vyplní závěrečný test

Povinnosti posluchačů

 • uhrazení studijního poplatku v konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Závěrečné semináře a promoce

 • po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU

Zimní semestr 2019/2020 v Ronově nad Doubravou

Kdy: středa 8:30 – 10:00 hod. (1x za 14 dnů)
Cena: 300 Kč za semestr (6 přednášek)
Kurz:Genealogie - Hledáme své předky


Rozvrh:

1. přednáška – 2.10.

2. přednáška – 16.10.

3. přednáška – 30.10.

4. přednáška – 13.11.

5. přednáška – 27.11.

6. přednáška – 11.12.

Odkaz na portál e-senior

(pro přístup k přednáškám a testům)

Informace ke kurzu

Vedoucí lektor:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Lektoři:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Osnova

1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Již studované kurzy

  • Astronomie - pilotní kurz - ZS 17/18
  • České dějiny a jejich souvislosti - ZS 17/18
  • Barokní architektura v Čechách - LS 17/18
  • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 18/19
  • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - LS 18/19

 

 

 

 

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 994005

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou